Za nami warsztaty „Czy młodzi chcą samorządzić?”

 Zdjęcie Zdjęcie
Raz jeszcze wracamy do wczorajszego spotkania w Muzeum Śląskim, podczas którego młodzież brała udział w warsztatach „Czy młodzi chcą samorządzić?”

Frekwencja przerosła nasze oczekiwania – największa sala w Muzeum Śląskim, na ponad 300 osób, wypełniona była po brzegi. Młodzież dotarła do Katowic z terenu całego województwa.

Warsztaty odbyły się w 15 grupach. Każda z nich przygotowała swoją ocenę zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne.

Młodzież uzasadniała dlaczego unika partycypacji społecznej i obywatelskiej. Wskazała na przeszkody, które są przyczynami takiego stanu rzeczy. Wiele grup uznało, że nie odpowiada im konfrontacyjny język polityki, brak wzajemnego szacunku wśród adwersarzy politycznych. Twierdzili, że nie wykluczają swojego aktywniejszego udziału w życiu publicznym, ale warunkiem by do tego doszło jest m.in. umożliwienie im bezpośredniego poznania polityków i  zadawania im pytań, które intrygują młodych. Młodzież twierdziła również, że oczekuje od dorosłych szacunku, tolerancji,  wsparcia i motywacji. Podkreślała, że uczestnicząc w życiu publicznym chce być traktowani na równi z dorosłymi partnerami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie