Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  • Małgorzata Klimczok – Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Miłosz Łągiewka - zastępca Przewodniczącej z ramienia młodzieżowych rad
  • Krzysztof Sączawa - zastępca Przewodniczącej z ramienia samorządów studenckich
  • Rafał Scholz - zastępca Przewodniczącej z ramienia osób indywidualnych
  • Dominik Duda - Sekretarzem Młodzieżowego Sejmiku