Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  • Nikodem Ankudowicz – przewodniczący;
  • Małgorzata Klimczok – I zastępca przewodniczącego (reprezentant młodzieżowych rad);
  • Marcin Pyzik – II zastępca przewodniczącego (reprezentant osób indywidualnych);
  • Jan Pałasz – sekretarz.