Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  • Małgorzata Klimczok – Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (reprezentant młodzieżowych rad)
  • Marcin Pyzik – zastępca przewodniczącego (reprezentant osób indywidualnych)
  • Jan Pałasz – sekretarz