Program dla młodych

Celem „Programu dla młodych” jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne, dlatego koncentruje się on na działaniach, mających inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji. Wśród propozycji, które wpisano w „Program” znalazły się m.in. mecenat dla młodych, Młodzieżowa Akademia Umiejętności, projekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem seniorów, partnerami międzynarodowymi.

„Program dla młodych” został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w kwietniu tego roku, a jego realizacją zajmuje się Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z partnerami – instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowiska naukowego i artystycznego.
Załączniki
Program dla młodych [DOC 718,0kB]