Wynik wyszukiwania Tag: MSWŚ

Wyszukiwanie zaawansowane

Intencja staje się faktem

Zarząd Województwa Śląskiego 16 sierpnia 2017 r., stosowną uchwałą, przyjął regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, zrealizował tym samym uchwałę intencyjną Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego


Sejmik będzie też młodzieżowy

Sejmik będzie też młodzieżowy
Wzorem wielu rad gmin tym razem Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował ideę powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Specjalna komisja określi regulamin i zasady powoływania do tego nowego podmiotu