Uchwały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego


Uchwała nr 16/2019

W sprawie wyboru przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji, do zadań której należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”
Uchwała nr 8/2019

W sprawie wyboru przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania zasad działania i funkcjonowania „Śląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień/Talentów”

Uchwała nr 7/2019

W sprawie wyboru przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.Uchwała nr 13/2018

W sprawie powołania, ustalenia trybu i zasad wyboru oraz celów pracy Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego