Eryk Franke

Jest uczniem Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, w którym dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Czynnie angażuje się w prace na rzecz szkoły i młodzieży. Jest animatorem w Oratorium prowadzonym przez księży Salezjanów, uczestniczy w organizowaniu akcji dla młodzieży oraz półkolonii i innych inicjatyw dla dzieci.