Prezydium

Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

PREZYDIUM

  • Michał Róg – Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Kacper Żełabowski – I Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Paweł Rostkowski – II Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Kamil Kaniuk – III Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Aleksandra Faryńska – Sekretarz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego