Prezydium

Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

PREZYDIUM

  • Paweł Rostkowski – Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Maciej Geratowski – I Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Paweł Wójcik – II Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Kamil Kaniuk – III Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Aleksandra Faryńska – Sekretarz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego