Maciej Geratowski – I zastępca

 Maciej Geratowski Maciej Geratowski
I Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa pełni funkcję radnego od drugiej kadencji. W pierwszej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, dzięki czemu był zaangażowany we wszystkie działania MRMM.

Należy do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego od roku 2020. Maciej Geratowski swoją działalność opiera na kontakcie z ludźmi oraz na Social Mediach. Regularnie prowadzi oraz występuje na spotkaniach organizowanych przez Młodzieżowa Rade ze swojej miejscowości, oraz przez Młodzieżowy Sejmik.

Nadrzędnym zadaniem wiceprzewodniczącego jest to by przedstawiać głoś młodzieży z całego Śląska, pozostaje otwarty i chętny do kontaktu z ludźmi.