Program dla młodych

Celem „Programu dla młodych” jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne, dlatego koncentruje się on na działaniach, mających inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji.

„Program dla młodych” został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego 17 kwietnia 2018 r., a jego realizacją zajmuje się aktualnie Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą.

Załączniki
Program dla młodych [DOC 718,0kB]