O nas

O Młodzieżowym Sejmiku

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego łączy różne środowiska młodzieżowe. Jego zadaniem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu.

W swoich działaniach stwarza młodym ludziom możliwości współdecydowania o swoich sprawach, do wyrażania opinii, przedstawiania postulatów. Wspiera także ich aktywność - w tym m.in.

  • pomaga w realizacji i podejmuje zadania z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych,
  • konsultuje dokumenty i propozycje rozwiązań samorządu województwa oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową,
  • współpracuje z samorządem województwa z młodzieżowymi radami gmin, miast, powiatów oraz organizacjami młodzieżowymi i organizacjami pozarządowymi w projektach dotyczących młodego pokolenia,
  • wspiera środowiska młodych liderów,
  • reprezentuje młodzież w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia,
  • promuje idee praw człowieka, ucznia i studenta,
  • inspiruje powoływanie młodzieżowych rad w gminach, miastach i powiatach na terenie województwa śląskiego. 
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 24 lat. Gremium to skupia reprezentantów wyłonionych w drodze wyborów na zasadach przewidzianych w przyjętym Regulaminie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.