Kto może kandydować?

O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy: posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia i zamieszkują na terenie województwa śląskiego

Aby zapewnić możliwie najszerszą reprezentację młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez:

  • publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe z terenu województwa śląskiego, z których każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego;
  • młodzieżowe rady gmin i miast działające na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, młodzieżowe rady powiatów, działające na podstawie uchwały rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, działające w charakterze młodzieżowej rady i uznane przez samorząd powiatu, z których każda może zgłosić cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych;
  • osoby indywidualne, których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.

Wybory przeprowadzane są zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 r.

W wyniku losowań wyłaniani są radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [DOCX 43,2kB]
Formularz zgłoszeniowy [PDF 305,4kB]