Uchwały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała nr 13/2018

W sprawie powołania, ustalenia trybu i zasad wyboru oraz celów pracy Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego