Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Dialogu
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel. +48 (32) 20 78 355, +48 (32) 20 78 356
mlodzi@slaskie.pl