Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Edukacji i Spraw Społecznych
adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 23, Katowice
adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 40 546

Referat ds. Współpracy z Młodzieżą
tel. +48 (32) 77 40 596
mlodzi@slaskie.pl