Prezydium Młodzieżowego Sejmiku

Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

  • Szymon Sidło – Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego