Prezydium (2018-2021)

PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  • Rafał Scholz - Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
  • Dariusz Wendreński - Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego z ramienia Młodzieżowych Rad
  • Przemysław Kawka - Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego z ramienia Samorządów Studenckich
  • Jakub Satława - Sekretarz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego