Aleksandra Faryńska – Sekretarz

 Aleksandra Faryńska Aleksandra Faryńska
Sekretarz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Urodzona 30 sierpnia 2004 roku w Rudzie Śląskiej. Studentka I roku prawa, wolontariusz, współorganizator wielu projektów społecznych.

Szczególnie zaangażowana w działalność na rzecz młodzieży na terenie województwa śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej, radna II kadencji Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, w którym objęła funkcję Sekretarza. Prywatnie poza aktywnością społeczną, pasjonuje się m.in. sztuką wypowiedzi oraz szeroko pojętymi naukami ścisłymi, będąc tym samym laureatką wielu konkursów recytatorskich oraz turniejów debat oksfordzkich.