Aleksandra Faryńska – Sekretarz

 Aleksandra Faryńska Aleksandra Faryńska
Sekretarz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Urodzona 30 sierpnia 2004 roku w Rudzie Śląskiej. Działaczka społeczna, lokalna patriotka, wolontariusz, współorganizator wielu projektów; a ponadto tegoroczna maturzystka i absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.

Szczególnie zaangażowana w działalność na rzecz młodzieży na terenie województwa śląskiego, ale również swojego rodzimego miasta; która z kolei rozpoczęła się już na etapie szkoły podstawowej, gdzie wspierała aktywność samorządu szkolnego.

W 2022 roku wybrana w skład Młodzieżowej Radzie Sprawiedliwości oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w którym objęła funkcję Sekretarza. Prywatnie poza aktywnością społeczną, pasjonuje się m.in. sztuką wypowiedzi, będąc tym samym laureatką wielu konkursów recytatorskich oraz turniejów debat oksfordzkich, a także prawem, zagadnieniami z zakresu kryminalistyki oraz szeroko pojętymi naukami ścisłymi.