Klaudia Franiel

Jest studentką Uniwersytetu Śląskiego. Była radną pięciu kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie, w tym dwie kadencje jej przewodniczącą, kilkakrotnie także pełniła funkcję przewodniczącej w samorządach szkolnych. Uczestniczyła w wielu konferencjach, szkoleniach i debatach dotyczących samorządności, współpracy międzypokoleniowej oraz organizacji eventów. Czynnie działa społecznie i angażuje się w liczne akcje charytatywne. Prężnie działa także w instytucjach samorządowych i sportowych. Jest otwarta na potrzeby młodzieży i szeroko pojęty dialog.