Nicola Śliwa

Jest uczennicą gimnazjum. Działa w Młodzieżowej Radzie Miasta w Czeladzi. Interesuje się polityką oraz arabistyką. Jest osobą ambitną o pozytywnym usposobieniu.