Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  1. Klaudia Franiel - Przewodnicząca
  2. Nikodem Ankudowicz - Zastępca Przewodniczącej
  3. Marcin Buhl - Zastępca Przewodniczącej
  4. Rafał Wypior - Zastępca Przewodniczącej
  5. Wojciech Wydmański - Sekretarz