Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  1. Kubis Michał - Przewodniczący
  2. Węgrowska Victoria - Zastępca Przewodniczącego
  3. Janus Dominik - Zastępca Przewodniczącego
  4. Mak Kinga - Sekretarz