Wojciech Czebatul

Jest studentem III roku bezpieczeństwa narodowego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Interesuje się naukami o polityce i wojskowości oraz fascynuje się najnowszymi technologiami i motoryzacją.