Doraźna Komisja do spraw Obchodów Dnia Młodzieżowych Rad i Sejmików

 • Aleksander Dytkowski
 • Aleksandra Faryńska
 • Dominik Białka
 • Dominik Ociepa
 • Jan Maciejczyk
 • Kacper Jurowicz
 • Kacper Żełabowski
 • Kamil Kaniuk
 • Kinga Kazek
 • Łukasz Włoch
 • Marcelina Kozubek
 • Marta Gajda
 • Mateusz Szymanowski
 • Michał Róg
 • Paweł Wójcik