II Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

AGENDA

II Sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2022 - 2024

Data: 6 czerwca 2022 r.

Godz.: 10:00 – 13:00

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

 1. Powitanie zaproszonych gości.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad (kworum).
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji z 29 kwietnia 2022 r.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej. Określenie jej zadań.
 8. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego:
  • zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku (zgłoszenie musi posiadać poparcie co najmniej 5 radnych),
  • wyrażenie zgody przez kandydatów na kandydowanie,
  • krótka prezentacja kandydatów,
  • głosowanie tajne.
 9. Przerwa na pracę komisji skrutacyjnej (15 minut).
 10. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 11. Wybór pozostałych członków Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 12. Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Sejmiku.
 13. Dyskusja dotycząca powołania komisji stałych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 14. Ogłoszenia.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.