Komisja do spraw Edukacji, Kultury i Rozrywki

 • Aleksandra Faryńska
 • Dominik Białka
 • Dominik Ociepa
 • Jan Goleński
 • Kamil Kaniuk
 • Łukasz Włoch
 • Mateusz Machała
 • Michał Róg
 • Paweł Bugaj
 • Paweł Rostkowski
 • Tomasz Skurzok
 • Weronika Wieczerzak