„Koperty życia” w rękach Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Kolejne „pakiety ratunkowe” trafiły do seniorów regionu

Okres pandemii przynosi nowe wyzwania dla wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Wiele środowisk włącza się w działania pomocowe, wspierające wytężoną pracę służb medycznych.

Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził w życie projekt, który na stałe wpisał się w politykę senioralną. „Koperta życia” zyskała aprobatę służb medycznych i cieszy się coraz większym zainteresowaniem społecznym.

Młodzieżowi Radni, odpowiadając na wezwanie Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, podjęli się zadania przekazania seniorom tego „pakietu ratunkowego”.

W sytuacji izolacji społecznej oraz kwarantanny „Koperta życia” przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych, mogących uratować życie oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Radni Młodzieżowego Sejmiku w tej akcji ściśle współpracują  z  Młodzieżowymi Radami Miast. Akcje do tej pory odbyły się w Rydułtowach, Bytomiu, Chorzowie, Jastrzębiu Zdroju oraz Wodzisławiu Śląskim.

Seniorzy z naszego regionu otrzymali blankiety, na których mogą zamieścić najważniejsze informacje o stanie zdrowia oraz dane kontaktowe do osób bliskich. Pomoże to służbom medycznym w skutecznym ratowaniu życia i zdrowia, szczególnie osób samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. „Koperta życia” zwiększa bowiem bezpieczeństwo zdrowotne, a sytuacjach zagrażających życiu – szanse na przeżycie.

W przyszłym roku zaplanowane są akcje w innych miastach na terenie całego województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Kopercie Życia na stronie Śląskie dla Seniora