Młodzi radni grają z WOŚP

 32 finał WOŚP.. fot. Tomasz Żak / UMWS 32 finał WOŚP.. fot. Tomasz Żak / UMWS
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego włączył się w wojewódzkie obchody 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Śląski finał odbył się w niedzielę 28 stycznia na Stadionie Śląskim.

“Płuca po pandemii” to cel tegorocznej zbiórki, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Młodzieżowi Radni na swoim stoisku promocyjnym przeprowadzili quiz wiedzy na temat Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Reprezentacja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego wzięła również udział w IX Biegu z Sercem WOŚP.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 32 finał WOŚP. fot. radni MSWS 32 finał WOŚP. fot. radni MSWS 32 finał WOŚP. fot. radni MSWS 32 finał WOŚP.. fot. Tomasz Żak / UMWS 32 finał WOŚP. fot. radni MSWS