Nikodem Ankudowicz

Jest uczniem niepublicznego Technikum TEB Edukacja Oddział Bielsko-Biała oraz przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. Interesuje się giełdą, ekonomią, przedsiębiorczością, marketingiem i polityką. Lubi podejmować działania na rzecz innych.