Nowe spojrzenie na prace Sejmiku

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku zaprezentowali swoją działalność podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

Przewodniczący Nikodem Ankudowicz omówił organizację wewnętrzną i cele działania Młodzieżowego Sejmiku. Zastępca Małgorzata Klimczok skupiła się na przeprowadzonych w ostatnich miesiącach przedsięwzięciach oraz na ważniejszych uchwałach, a sekretarz Jan Pałasz zaprezentował plany na najbliższą przyszłość.

Oprócz prezentacji został przedstawiony film ze szkolenia liderskiego.

Młodzieżowi radni po raz pierwszy mieli możliwość przedstawienia swoich osiągnięć przed radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego - prezentacja [PDF 5,8MB]

Filmy