Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

 III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS
Ukonstytuowanie się komisji tematycznych to najważniejsze zagadnienie, jakim zajęli się radni podczas III sesji

Trzecie posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego pod przewodnictwem radnego Michała Roga odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego.

Obrady otworzył i przywitał zebranych Jan Kawulok, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Do młodych przedstawicieli młodzieżowego sejmiku skierowała słowa Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, zachęcając do współpracy w poszczególnych regionach. Alina Nowak, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego zwróciła uwagę na uczestnictwo młodych ludzi w rynku pracy.

Podczas sesji radni wysłuchali prelekcji Tomasza Musialika, Inspektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Pracy na temat prawnej ochrony pracy i zasad bezpieczeństwa pracy. Omówiono wady i zalety różnych form zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie prawa pracy.

Głównym punktem obrad były wybory składów osobowych komisji problemowych. Młodzi radni powołali sześć komisji stałych i jedną doraźną. Komisje będą działały w obszarach m.in.: edukacji, kultury, mediów, zdrowia i sportu, dziedzictwa i kultury regionu. Doraźna zajmie się przygotowaniem obchodów Dnia Młodzieżowych Rad i Sejmików.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS III sesja Młodzieżowego Sejmiku. fot. Tomasz Żak / UMWS