"Pomagając zwierzętom zmieniamy świat na lepsze "

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Świąteczna akcja pomocy dla bezdomnych zwierząt

Od 1 do 15 grudnia 2021 roku Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzili świąteczną akcję pomocy dla bezdomnych zwierząt. na rzecz schroniska w Sosnowcu. Do akcji włączyli się także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

20 grudnia wszystkie zebrane dary zostały dostarczone do schroniska w Sosnowcu przez Magdalenę Woźniak oraz Przemysława Kawkę.

"Pomagając zwierzętom zmieniamy świat na lepsze i wiemy, że bez względu na wszystko - warto to robić. Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą akcję" - mówią młodzi radni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora  plakat akcji