Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej

Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej powołanej do realizacji zadań wynikających z zapisów Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Załączniki
Protokół [PDF 26,1kB]