„Śląski Dialog Młodzieżowy. Pogadajmy po naszemu”

 fot. arch. UMWS Radosław Kaźmieraczak fot. arch. UMWS Radosław Kaźmieraczak
Do dyskusji zaprasza Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

„Śląski Dialog Młodzieżowy. Pogadajmy po naszemu” jest propozycją spotkania młodzieży i rozmowy o kondycji młodego pokolenia naszego regionu.

Mimo funkcjonowania wielu programów pomocowych wspomagających różne grupy społeczne młodzież czuje się w nich pomijana. Młodzieżowy Sejmik zaproponował dyskusję dotyczącą pięciu obszarów życia młodego pokolenia, które wymagają uwagi dorosłych. Dotyczą one dobrostanu psychicznego, kultury, rynku pracy i przedsiębiorczości, edukacji i partycypacji młodzieży oraz klimatu i środowiska. Młodzi uczestnicy spotkania postarają się wypracować rekomendacje w oparciu o wypowiedzi doświadczonych ekspertów prowadzących panele dyskusyjne oraz własne pomysły i wnioski.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Program spotkania:

 • 9.30 -10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.15-10.30 Przywitanie uczestników spotkania przez marszałka Jakuba Chełstowskiego oraz Beatę Białowąs, członka Zarządu Województwa Śląskiego
 • 10.30-11.30 Warsztaty panelowe z udziałem ekspertów, połączone z dyskusją uczestników spotkania
 • 12.30-14.00 Wypracowanie postulatów
 • 14.00-14.30 Przerwa kawowa
 • 14.30-15.15 Wnioski i podsumowanie spotkania

Termin: 24.09.2021 r., godz. 9.30-15.30

Miejsce: Centrum Konferencyjne Stadionu Śląskiego

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 graf. UMWS fot. arch. UMWS Radosław Kaźmieraczak

Linki do stron zewnętrznych
Link do rejestracji