Śląskie nakręca talenty

 Zdjęcie Zdjęcie
Rozwija talent i pozwala zrealizować ambitne zadania. Rusza konkurs, który ma pokazać, jak na rozwój młodych ludzi wpłynęło stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”

Celem konkursu „Śląskie. Nakręcamy talenty” jest promocja efektów projektu stypendialnego. Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie amatorskiego filmu przedstawiającego to, w jaki sposób stypendium wpłynęło na rozwój talentu i kompetencji stypendystów.

„Sama idea jest bardzo prosta. Chcemy, żeby młodzi ludzie nagrali i przesłali do nas krótkie filmiki, które odpowiedzą na pytanie – co takiego otrzymane stypendium zmieniło w ich życiu? Chcemy pokazać, jak nasz region wpływa na rozwój talentów, których w województwie śląskim jest bardzo wiele. Konkurs jest organizowany w ramach projektu europejskiego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” i skierowany do jego beneficjentów” – mówi Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Śląskie. Inwestujemy w talenty” jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez przyznanie stypendiów naukowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

„To stypendia dla dzieci ze szkół ponadpodstawowych. Pracujemy już nad kolejną edycją, gdzie do rozdysponowania będzie ponad 3 mln zł, co wystarczy dla ponad sześciuset najbardziej uzdolnionych uczniów z całego regionu” – dodała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

W krótkim filmie, od 20 do 40 sekund, uczestnicy powinni zawrzeć odpowiedź na pytanie: „Jak Śląskie nakręciło mój talent?”. Zgłoszenia przyjmowane będą od 3 do 21 września, a na wygraną mogą liczyć najciekawsze i najbardziej kreatywne prace. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na październik. Do tego czasu komisja konkursowa będzie musiała wyłonić spośród uczestników konkursu 10 laureatów.

Prace należy przesyłać lub dostarczać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Śląskie. Nakręcamy talenty” do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Linki do stron zewnętrznych
Regulaminu konkursu pn. „Śląskie. Nakręcamy talenty”

Filmy