Uchwała nr 10/2019 Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 10/2019
Komisji Skrutacyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie weryfikacji długości kadencji radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie § 17 ust. 6 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r. oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Komisji Skrutacyjnej powołanej do realizacji zadań wynikających z zapisów Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego 

Komisja Skrutacyjna uchwala: 

§ 1.

W wyniku weryfikacji długości kadencji radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego skraca się kadencję panu Dariuszowi Wendreńskiemu – przedstawicielowi MRM Mysłowice (okręg nr 2), z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/2018 Komisji Skrutacyjnej z 28 maja 2018 r. w wierszu nr 51 otrzymuje treść:

Wendreński Dariusz

MRM Mysłowice

16.10.2019

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 10/2019 [PDF 1,4MB]