Uchwała nr 11/2018

W sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego
Uchwała nr 11/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z 6.11.2018 r.

w sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego  stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:
 
§1.
Udziela się rekomendacji w sprawie wygaszenie mandatu panu Dominikowi Grabowskiemu – radnemu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na skutek trzech kolejnych nieobecności sesjach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Klaudia Franiel
Załączniki
Uchwała nr 11/2018 [PDF 387,6kB]