Uchwała nr 1/2019

W sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

Uchwała nr 1/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z 5 marca 2019 r.

w sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: 

§ 1.

Udziela się rekomendacji w sprawie wygaszenia mandatu pani Kamili Śliwiok – radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na skutek trzech kolejnych nieobecności na sesjach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki
Uchwała nr 1/2019 [PDF 385,5kB]