Uchwała nr 12/2018

W sprawie zmiany Regulaminu MSWŚ
Uchwała nr 12/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 6.11.2018 r.

w sprawie
zmiany Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

na podstawie § 24 ust.4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwała co następuje:


§1.
Wnioskuje się do Zarządu Województwa Śląskiego o przyjęcie zmian w Regulaminie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego poprzez:
1) nadanie § 24 ust. 3 następującego brzmienia: „Nie można łączyć mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego z mandatem parlamentarzysty lub mandatem radnego Sejmiku Województwa.”,
2) dodanie w § 21 ust. 1 7) w brzmieniu: „zaistnienia przesłanki określonej w § 24 ust. 3 niniejszego regulaminu”

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Klaudia Franiel
Załączniki
Uchwała nr 12/2018 [PDF 278,1kB]