Uchwała nr 13/2019

W sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

Uchwała nr 13/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z 14 czerwca 2019 r.

w sprawie
rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Udziela się rekomendacji w sprawie wygaszenia mandatu pana Michała Ślimaka – radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na skutek trzech kolejnych nieobecności na sesjach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 13/2019 [PDF 27,5kB]