Uchwała nr 16/2019

W sprawie wyboru przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji, do zadań której należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”

Uchwała nr 16/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z 14 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji, do zadań której należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”

na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala co następuje:

§1.

Stwierdza się wybór Małgorzaty Klimczok na przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do udziału w pracach komisji, do zadań której należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 16/2019 [PDF 51,4kB]