Uchwała nr 17/2019

W sprawie przeprowadzenia jesiennego szkolenia dla radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała nr 17/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z 14 czerwca 2019 r.

w sprawie
przeprowadzenia jesiennego szkolenia dla radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie §9 ust. 8 oraz §23 ust. 4 Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1

Udziela się rekomendacji w sprawie zorganizowania warsztatów liderskich dla radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 2

Założenia wynikające z przeprowadzonych warsztatów: a. rozwój z zdolności analitycznego myślenia b. poszerzenie wiedzy na temat technik dobrego mówienia oraz wygłaszania przemówień publicznych c. tworzenie środowisk młodych liderów w województwie śląskim d. zapoznanie z metodami efektywnego uczenia się e. poznanie procesów socjologicznych zachodzących w społeczeństwie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 17/2019 [PDF 36,1kB]