Uchwała nr 20/2019

W sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała nr 20/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 11.09.2019 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie §23 ust. 4 oraz §24 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§1.

Opiniuje się pozytywnie projekt nowego Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 20/2019 [PDF 375,4kB]
Projekt Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego - załącznik do uchwały [PDF 317,1kB]