Uchwała nr 21/2019

W sprawie powołania Zespołu Doradczego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała nr 21/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 11.09.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Doradczego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§1.

Powołuje się Zespół Doradczy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, którego skład wybierze Prezydium MSWŚ.

§2.

Członkiem Zespołu Doradczego może zostać uczeń, student bądź mieszkaniec województwa śląskiego, który nie ukończył 24 roku życia.

§3.

Zadania Zespołu Doradczego:

  1. Zgłaszanie i realizowanie przedsięwzięć przy Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego,
  2. Wspieranie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w analizowaniu potrzeb i oczekiwań młodzieży województwa śląskiego,
  3. Promowanie swoich działań oraz działań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego,
  4. Udział w spotkaniach Zespołu Doradczego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

§4.

Nadzór nad działalnością Zespołu Doradczego pełnić będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, który powoła koordynatora.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 21/2019 [PDF 45,5kB]