Uchwała nr 2/2018

W sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

Uchwała nr 2/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 14.02.2018r.

w sprawie

rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1717/211/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2017r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§1.

Udziela się rekomendacji w sprawie wygaszenie mandatu pani Julii Krzykale - radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na skutek trzech kolejnych nieobecności na sesji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Śląskiego Michał Kubis

Załączniki
Uchwała nr 2/2018 [PDF 360,5kB]