Uchwała nr 2/2020

W sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

Uchwała nr 2/2020
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z 31 stycznia 2020 r.

w sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2221/72/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2.10.2019 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Udziela się rekomendacji w sprawie wygaszenia mandatu pani Paulinie Kaczor – radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na skutek trzech kolejnych nieobecności na sesjach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 2/2020 [PDF 31,5kB]