Uchwała nr 22/2019

W sprawie powołania Komisji do spraw Akcji Charytatywnych

Uchwała nr 22/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie

powołania Komisji do spraw Akcji Charytatywnych

Na podstawie: § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2221/72/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.10.2019 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw Akcji Charytatywnych w składzie:

 1. Ewa Trystucha,
 2. Magdalena Woźniak,
 3. Paulina Sadło,
 4. Marta Wrona,
 5. Dominika Szymala,
 6. Marcin Gad,
 7. Paulina Brandy,
 8. Arkadiusz Rojczyk,
 9. Jakub Uchnast,
 10. Wiktoria Bartosiewicz,
 11. Małgorzata Klimczok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 22/2019 [PDF 33,8kB]