Uchwała nr 23/2019

W sprawie powołania Komisji do spraw Kongresu

Uchwała nr 23/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw Kongresu

Na podstawie: § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2221/72/Vi/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.10.2019 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw Kongresu w składzie:

 1. Nikodem Ankudowicz,
 2. Małgorzata Klimczok,
 3. Miłosz Łągiewka,
 4. Martyna Pożarlik,
 5. Jakub Kopeć,
 6. Marcin Pyzik,
 7. Sebastian Sobczyk,
 8. Gabriel Krzyszkowski,
 9. Adam Kruczkowski,
 10. Marta Gajda,
 11. Karolina Smołucha,
 12. Jan Pałasz,
 13. Jakub Uchnast.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 23/2019 [PDF 34,8kB]