Uchwała nr 24/2019

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 24/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie: § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2221/72/Vi/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.10.2019 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Dominik Kołodziej,
 2. Dominik Duda,
 3. Przemysław Sikora,
 4. Martyna Pożarlik,
 5. Piotr Solka,
 6. Sebastian Sobczyk,
 7. Marta Wrona,
 8. Arkadiusz Rojczyk,
 9. Robert Białas,
 10. Wiktoria Bartosiewicz,
 11. Dariusz Wendreński,
 12. Dawid Puchalski,
 13. Paulina Puszcz,
 14. Sebastian Ciołczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 24/2019 [PDF 33,2kB]