Uchwała nr 26/2019

w sprawie powołania Komisji do spraw Badań Opinii Publicznej

Uchwała nr 26/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw Badań Opinii Publicznej

Na podstawie: § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2221/72/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.10.2019 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw Badań Opinii Publicznej w składzie:

  1. Bartłomiej Zgoda,
  2. Miłosz Łągiewka,
  3. Paulina Hoffman,
  4. Dawid Przybyłowski,
  5. Mikołaj Synowiec,
  6. Robert Białas.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.