Uchwała nr 27/2019

W sprawie powołania Komisji Promocji

Uchwała nr 27/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Promocji

Na podstawie: § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2221/72/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.10.2019 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Powołuje się Komisję Promocji w składzie:

  1. Nikodem Ankudowicz,
  2. Agata Piotrkowska,
  3. Mateusz Michalski,
  4. Dominika Szymala,
  5. Arkadiusz Rojczyk,
  6. Gabriel Krzyszkowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 27/2019 [PDF 29,8kB]