Uchwała nr 28/2019

W sprawie powołania Komisji Regulaminowej

Uchwała nr 28/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Regulaminowej

Na podstawie: § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2221/72/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.10.2019 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Powołuje się Komisję Regulaminową w składzie:

 1. Jan Pałasz,
 2. Małgorzata Klimczok,
 3. Przemysław Sikora,
 4. Ewa Trystucha,
 5. Mikołaj Synowiec,
 6. Paulina Konkol,
 7. Nikodem Ankudowicz,
 8. Marcin Gad,
 9. Tomasz Pyrcik,
 10. Sebastian Ciołczyk,
 11. Adam Kruczkowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 28/2019 [PDF 34,0kB]