Uchwała nr 4/2018

W sprawie sieciowania Młodzieżowych Sejmików Województw oraz młodzieżowych rad miast i gmin

Uchwała nr 4/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 14.02.2018r.

w sprawie

sieciowania Młodzieżowych Sejmików Województw oraz młodzieżowych rad miast i gmin

na podstawie § 9 ust.3 i 6, § 10 ust. 5 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§1.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego zwraca się do wszystkich organizacji młodzieżowych o podjęcie wspólnych działań na rzecz młodych ludzi, integracji wokół Młodzieżowego Sejmiku, promocji sposobu jego funkcjonowania, sieciowania młodzieżowych rad gmin i miast, wsparcia przy ich powstawaniu, współpracy z samorządami studenckimi oraz wszystkimi osobami indywidualnymi, dla których społeczne zaangażowanie stanowi wartość samą w sobie.

§2.

Osoby chętne do współpracy Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego zaprasza do zaangażowania się w działania Zespołu Doradczego, który powołany jest przy Komisji Dialogu i Komunikacji Społecznej.

§3.

W szczególności Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego zwraca się z wnioskiem do Marszałków tych województw, w których nie istnieją młodzieżowe sejmiki o ich powołanie, stworzenie solidnych warunków do ich funkcjonowania oraz wsparcia i rozwój tych które już działają. Dlatego proponujemy zapoznanie się z Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który jest uniwersalny i możliwy do zastosowania w każdym województwie.

§4.

Zdajemy sobie sprawę, że specyfika każdego regionu jest inna. Podkreślamy istotę samorządności, która umożliwia i daje prawo do samodzielnego kształtowania zasad działania młodzieżowych sejmików w każdym województwie.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Michał Kubis

Załączniki
Uchwała nr 4/2018 [PDF 633,3kB]